Föräldratjänst

Som medlem i kooperativet skall familjen arbeta ungefär 24 per år i barngrupp alternativt städa förskolan utanför ordinarie öppettider.
Inför varje läsår planeras dessa timmar och alla familjer kan själv önska pass för att på bästa sätt få vardagen att gå ihop.

Ansvarsuppdrag

Som medlem i kooperativet skall familjen utöver föräldratjänsten ha ett ansvarsuppdrag. Exempel på uppdrag är vaktmästare, styrelserepresentant, rekryteringsansvarig. Uppdraget sträcker sig under ett år och väljs inför årsmötet. Varje familj får själv önska uppdrag till nästa års verksamhet.