Solgläntans årshjul

Årshjulet visar på de aktiviteter som sker under året och på något sätt engagerar medlemmarna i kooperativet.