Solgläntans vision

”Med barnen i fokus är Solgläntan en attraktiv arbetsplats och ett självklart val för familjer i Yttersjö med omnejd. Den kooperativa driften ger mervärde i form av delaktighet, gemenskap och glädje.”

Att vara medlem

Föräldratjänst

Som medlem i kooperativet skall familjen arbeta 24h per år i barngrupp alternativt städa förskolan utanför ordinarie öppentider. Inför varje läsår planeras dessa timmar in och alla familjer kan själv önska pass för att på bästa sätt få vardagen att gå ihop.


Ansvarsuppdrag

Som medlem i kooperativet skall familjen utöver föräldratjänsten ha ett ansvarsuppdrag. Exempel på uppdrag är vaktmästare, styrelserepresentant, rekryteringsansvarig. Uppdraget sträcker sig under ett år och väljs inför årsmötet. Varje familj får själv önska uppdrag till nästa års verksamhet.

Årshjul

Årshjulet visar på de aktiviteter som sker under året och på något sätt engagerar medlemmarna i kooperativet.

Dokument