Om en skada inträffar

Barnen i förskolan är försäkrade dygnet runt genom vår olycksfallsförsäkring.
Om en skada inträffar

  • När en skada inträffar ska den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spara alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Följ länken nedan för att komma till SKFAB och anmäla skadan:

https://www.skfab.se/Skador/