Välkommen till förskolan solgläntan

Förskolan Solgläntan är sedan 1988 ett föräldrakooperativ beläget i Yttersjö, 18 km sydväst om Umeå. På förskolan finns två avdelningar och vi arbetar i åldersnära grupper, med en avdelning för yngre barn Nyckelpigan och en avdelning för äldre barn Älgen.

Förskolan Solgläntan ligger vid Bjännsjö strand och är omgiven av naturmiljöer med närhet till både sjö, skog, öppna landskap och djur. Det skapar på olika sätt rika möjligheter för alla barns utveckling och lärande, samt goda förutsättningar för förskolans utbildning och undervisning i relation till förskolans styrdokument.

Vi lägger stor vikt i att skapa nära och hållbara relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare, i syfte att lyfta barnets värde. Genom att se varandra (barn, pedagoger och vårdnadshavare) som en grupp och ta hänsyn till varandras olika personligheter, erfarenheter och intressen, kan vi utveckla och främja den empatiska förmågan. Det hjälper oss att se vår del i förskolans utbildning och att värna om vår miljö, både inne och utomhus. Vi lägger stor vikt i att skapa en miljö där vi främjar ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor” (Lpfö-18 s.5)


”Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig”

Lpfö-18 s.5

Verksamhetsidé

Gemensam formulerad grund för den pedagogiska verksamheten på Förskolan Solgläntan:

På Förskolan Solgläntan ser vi förskolan som en demokratisk mötesplats och vi vill att verksamheten präglas av samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar. Vi menar att förskolan är alla barns arena och att hela verksamheten ska utgå från barnens bästa.

På Förskolan Solgläntan möter vi ett kompetent och kreativt barn och ser barnet som en samhällsmedborgare med samma rättigheter som alla andra.
På Förskolan Solgläntan lär vi tillsammans och skapar ny kunskap i mötet med varandra, olika miljöer och olika material så väl digitala som analoga.
På Förskolan Solgläntan vill vi att förskolan ska vara en plats där alla känner sig välkommen till ett livslångt lärande för en hållbar framtid här och nu.