Kvalitetsarbete

I Solgläntans föräldrakooperativ ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi i kooperativet arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Så här gör du:
Om du har synpunkter eller klagomål på vår förskolas verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Om det inte löser problemet, ta då kontakt med närmsta överordnad chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs.

Närmsta överordnad chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

  1. Tala med den det berör
  2. Förskolechef Lovisa Nilsson eller forskolechef@glantan.nu 
  3. Ordförande ordforande@glantan.nu

Om man inte är nöjd med Solgläntans hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till För och grundskolekontoret, Umeå kommun, vxl 090-16 10 00

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål!