Våra avdelningar

På Solgläntan har vi två avdelningar men ser oss som en stor grupp. Dörrarna in till Torget som knyter ihop
avdelningarna står ofta öppna. Vi ser alla barn som allas barn. Personal rör sig mellan avdelningar, framförallt på morgon och eftermiddag. Denna öppenhet ger vinster i barnens utveckling; barnen lär av varandra och de lär sig att vara i en stor
grupp där alla är delaktiga, med sina likheter och olikheter på samma premisser.

Nyckelpigan

Avdelningen Nyckelpigan är för de minsta barnen. 

Älgen

Avdelningen Älgen är för de äldsta barnen.